ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ Α.Ξ.Ε.Ε.

Περίοδος Υλοποίησης: 2014 - 2017

Έργο: Μετατροπή διατηρητέου παραδοσιακού ακινήτου σε ξενοδοχειακή μονάδα 4 αστέρων δυναμικότητας 9 δωματίων - 23 κλίνων

Τόπος Εγκατάστασης: Ακτή Κουντουριώτου 41, παλιό λιμάνι Χανίων, Ν. Χανίων

Συνολική Επιφάνεια Εγκαταστάσεων: 432 τ.μ.

Δυναμικότητα: 9 δωμάτια - 23 κλίνες

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Έργου: € 731.000,00

Ποσοστό Επιχορήγησης: 40,00%Φωτογραφικό Υλικό:

alt alt alt
alt