ΙΜΑΒΑ Ε.Π.Ε ΜΕΛΙΤΗΝΗ

Έτος:     2007

Έργο:     Υποστήριξη της εταιρείας στην υποβολή αίτησης ένταξης στα ΠΕΠ και η διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου.

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Έργου:     € 47.950,00

imava melitini