ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Α.Ε.

Περίοδος Υλοποίησης: 2010 - 2014


Έργο: Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5*, δυναμικότητας 333 δωματίων - 769 κλινών


Τόπος Εγκατάστασης: Δήμος Κολυμβαρίου, Νομού Χανίων - Κρήτης


Παραγωγική Δυναμικότητα: 333 δωμάτια  - 769 κλίνες


Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Έργου: € 46.300.000,00


Ποσοστό Επιχορήγησης: 30,00%

 

Φωτογραφικό υλικό:

avra1 avra2 

avra3 6_avra_imperial_conference_center_chania