ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.

Περίοδος Υλοποίησης: 2011 - 2015


Έργο: Ίδρυση μονάδας κέντρου αποκατάστασης και αποθεραπείας κλειστής και ημερήσιας νοσηλείας


Τόπος Εγκατάστασης: Τρίπολη Νομού Αρκαδίας


Συνολική Επιφάνεια Εγκαταστάσεων: 9.329,56 τ.μ.


Δυναμικότητα: 118 κλίνες


Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Έργου: € 15.104.757,14


Ποσοστό Επιχορήγησης: 59,92%

 alt

alt