ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. Α.Β.Ε.Τ.

Περίοδος Υλοποίησης: 2014 - 2015

Έργο: Σύνταξη της αίτησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στο πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΜΕΤΡΟ 123Α και διαχείριση αυτού. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου επεξεργασίας και τυποποίησης κορινθιακής σταφίδας.

Τόπος Εγκατάστασης: Δήμος Θουρίας, Ν. Μεσσηνίας

Συνολική Επιφάνεια Εγκαταστάσεων: 9.831,82 τ.μ.

Δυναμικότητα: Επεξεργασία και τυποποίηση σταφίδας: 42 τόνοι την μέρα, (περίπου 6.300 τόνοι ανά έτος)

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Έργου: € 760.000,00

Ποσοστό Επιχορήγησης: 50,00%
alt