Νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων / νέα ποσοστά ενίσχυσης 2014- 2020

Tο σύνολο των ελληνικών περιφερειών, ακόμη κι αυτές που βγήκαν από τον κατάλογο των μειονεκτικών (πρώην στόχος 1), θα είναι επιλέξιμες για κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με το χάρτη για την περίοδο 2014-2010, που ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία λαμβάνει υπόψη ότι η χώρα βρίσκεται σε μνημόνιο.

Ο νέος χάρτης, που θα ισχύει από την 1η Ιουλίου 2014 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, βασίζεται στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις, οι οποίες ορίζουν τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη-μέλη μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις, για σκοπούς περιφερειακής ανάπτυξης.

Ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων προσδιορίζει τις περιοχές ενός κράτους-μέλους που είναι επιλέξιμες για εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα βάσει των κανόνων της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων.

Κατάταξη των περιοχών βάσει ΑΕΠ

Η κατάταξη των περιφερειών βασίστηκε στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως μέσο όρο των ετών 2008-2010 βάσει των στοιχείων της Eurostat και τα ποσοστά που προκύπτουν ανά κατηγορία περιφέρειας, τα οποία και θα αποτυπωθούν στο υπό έγκριση χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και είναι ως εξής:

  1. Περιοχές α (με ΑΕΠ από 60%-75% του Μ.Ο. της Ε.Ε. 27). Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο.

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις 25% για όλη την περίοδο 2014-2020 και αυξάνεται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές επιχειρήσεις.

  1. Προκαθορισμένες περιοχές γ (με ΑΕΠ μεγαλύτερο του 75%, που είχαν χαρακτηριστεί α στο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων κατά την περίοδο 2011-2013). Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη.

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις 15% για την περίοδο 2014-2017 , η οποία μειώνεται σε 10% για την περίοδο 2018-2020.  

Όσον αφορά για μεσαίες επιχειρήσεις τα προαναφερόμενα ποσοστά  αυξάνονται κατά 10% -δηλαδή γίνονται  25% για την περίοδο για την περίοδο 2014-2017 και 20%  για την περίοδο 2018-2020

Όσον αφορά για μικρές  επιχειρήσεις τα προαναφερόμενα ποσοστά  αυξάνονται κατά 20% -δηλαδή γίνονται  35% για την περίοδο για την περίοδο 2014-2017 και 30%  για την περίοδο 2018-2020

  1. Προκαθορισμένες περιοχές γ (αραιοκατοικημένες περιοχές). Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις 15% για όλη την περίοδο 2014-2020 και αυξάνεται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές επιχειρήσεις.

  1. Μη προκαθορισμένες περιοχές γ (με ΑΕΠ μεγαλύτερο του 75%). Αττική, Στερεά Ελλάδα εκτός Ευρυτανίας, Νότιο Αιγαίο.

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις 10% για όλη την περίοδο 2014-2020 και αυξάνεται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές επιχειρήσεις.